GphoneHCM.COM - Xin gửi tới quý khách hàng danh sách list số cố định không dây Gphone tại Hà Nội, số máy bàn Hà Nội nhưng có thể lắp trên bất kỳ điện thoại di động nào mà dùng tại HCM được. Mua sim gphone vnpt hà nội sử dụng tại TP.HCM và các tỉnh thành khác. Kho số gphone hà nội đẹp lại rẻ, lắp di động sử dụng toàn quốc, thủ tục đơn giản nhanh chóng.

Để đăng ký được số cố định không dây GPhone Hà Nội đầu số 0243, 0248 chỉ cần có CMTND là đủ, các công ty không có GPKD tại Hà Nội không thể đăng ký được. Chỉ cần có CMTND là mua được số gphone Vnpt Hà Nội lắp di động. Mọi nhu cầu quý khách hàng cần tư vấn hay đăng ký số cố định gphone không dây hãy gọi O942 812 999 - O886 876 888 để được phụ vụ.

DANH SÁCH BẢNG SỐ GPHONE VNPT HÀ NỘI LẮP DI ĐỘNG, DÙNG TOÀN QUỐC

(Danh sách Gphone Hà Nội cập nhật liên tục: Tại đây)

STT Sim GPhone Giá bán Tính năng

Tư Vấn GPhone Hà Nội:

O886 876 888 - O942 812 999

Kết bạn Zalo để gửi CMTND, GPKD

0886876888

1 024 3360 3899 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
2 024 3912 3989 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
3 0243 996 3639 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
4 0243 996 3568 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
5 0243 996 3339 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
6 0243 998 3339 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
7 0243 998 3336 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
8 024 3993 2229 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
9 024 8585 7779 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
10 024 3991 5659 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
11 024 3992 7992 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
12 024 8585 5669 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
13 024 3912 3988 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
14 024 3918 3899 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
15 024 3991 3839 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
16 024 3996 5368 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
17 024 3992 5368 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
18 0243 991 1995 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
19 0243 9977 368 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
20 0243 36 01368 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
21 0243 9922 368 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
22 024 3995 4995 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
23 0243 99 23568 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
24 024 8589 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
25 024 8588 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
26 024 8587 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
27 024 8586 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
28 024 3360 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
29 024 3370 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
30 024 3360 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
31 024 3370 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
32 024 8588 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
33 024 3996 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
34 024 3917 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
35 0243 9999 158 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
36 0243 9999 778 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
37 0243 9999 819 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
38 0243 9999 398 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
39 0243 9999 766 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
40 0243 9999 776 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
41 0243 9999 796 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
42 0243 9999 100 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
43 0243 9999 200 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
44 0243 9999 300 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
45 0243 9999 400 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
46 0243 9999 500 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
47 0243 9999 600 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
48 0243 9999 700 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
49 0243 9999 800 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
50 0243 9999 877 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
51 0243 9999 787 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
52 0243 9999 767 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
53 0243 99 88887 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
54 0243 99 55557 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
55 0243 99 77772 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
56 0243 99 77773 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
57 0243 99 77775 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
58 0243 99 77776 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
59 0243 99 33337 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
60 0243 99 33334 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
61 0243 99 11112 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
62 0243 99 11113 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
63 0243 99 11115 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
64 0243 99 22224 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
65 0243 99 22221 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
66 0243 99 00007 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
67 0243 99 00006 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
68 0243 99 00005 1.600.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
69 0243 992 9119 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
70 024 3998 5995 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
71 024 3998 1991 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
72 024 3998 5665 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
73 024 3995 5665 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
74 0243 991 5225 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
75 024 3992 5225 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
76 024 3995 5225 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
77 024 3995 6116 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
78 024 3996 6116 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
79 024 3995 6226 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
80 024 3990 6556 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
81 024 3998 6556 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
82 024 3992 5115 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
83 024 3995 5115 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
84 024 3996 5115 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
85 024 3990 8118 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
86 024 3990 8228 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
87 024 3995 8228 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
88 024 3990 9339 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
89 024 3991 9559 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
90 024 3997 9119 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
91 0243 915 8998 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
92 024 8588 9229 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
93 024 3997 3993 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
94 024 3990 9229 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
95 024 3997 9229 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
96 024 3995 9292 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
97 024 3998 2992 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
98 024 3990 3663 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
99 024 3992 3663 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
100 024 3992 7997 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
101 024 8588 7997 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
102 024 3997 9191 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
103 024 3993 6993 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
104 024 3996 8228 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
105 024 3992 9559 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
106 0243 999 5115 2.200.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
107 02439 138 338 2.200.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
108 02439 168 968 2.200.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
109 02485 883 993 2.200.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
110 024 8585 2992 2.200.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
111 024 8585 2882 2.200.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
112 024 8585 1991 2.200.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
113 024 3901 3999 5.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
114 0243 91 45678 10.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
115 02485 888 444 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
116 02439 197 197 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
117 02439 123 999 18.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc
118 02439 12 3333 20.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc

DANH SÁCH SỐ CỐ ĐỊNH CÓ DÂY VNPT HÀ NỘI

0886 876 888 - 0942 812 999

1 0243 8332 999 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
2 0243 3916 999 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
3 02439 303 888 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
4 02437 338 999 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
5 02438 311 666 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
6 02433 281 888 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
7 02435 823 999 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
8 0243 576 5555 6.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
9 0243 526 6789 6.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
10 02438 586 586 6.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
11 0243 972 6789 6.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
12 02432 959 959 6.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
13 024 3321 3333 6.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
14 02435 522 522 6.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
15 02437 656 656 6.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
16 02439 606 606 6.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
17 02432 383 383 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
18 02432 56 56 56 25.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội
19 024 3772 6666 19.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Danh sách số cố định không dây Gphone và số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Giá bán Sim gphone theo bảng dưới đây là giá bao gồm Sim gphone lắp điện thoại di động của quý khách hàng. Nếu muốn dùng sim gphone này trên máy bàn, quý khách có thể tham khảo đặt mua máy theo link này: Máy bàn dùng sim gphone di động

Thủ tục và giấy tờ cần thiết để đăng ký số cố định không dây Gphone Hà Nội

- Cá nhân: Chỉ cần có CMTND và địa chỉ báo cước bất kỳ tại Hà Nội là được.

- Doanh nghiệp: Cần có GPKD cấp tại Hà Nội hoặc giấy phép thành lập chi nhánh tại Hà Nội. 

- Thời gian giao sim gphone Hà Nội tại HCM qua đường chuyển bưu điện COD sẽ mất từ 2-3 ngày giao sim

HOTLINE TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ: O942 812 999 - O886 876 888

--> Quý khách cần tham khảo thêm số GPhone HCM vui lòng xem tại  http://www.gphonehcm.com

TƯ VẤN, ĐẶT MUA SIM GPHONE

O283.912.7777

O886.876.888

O942.812.999

ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY GPHONE

may-ban-gphone

may-gphone-avio-a27