GphoneHCM.COM - Xin gửi tới quý khách hàng danh sách list số cố định không dây Gphone tại Hà Nội, số máy bàn Hà Nội nhưng có thể lắp trên bất kỳ điện thoại di động nào mà dùng tại HCM được. Mua sim gphone vnpt hà nội sử dụng tại TP.HCM và các tỉnh thành khác. Kho số gphone hà nội đẹp lại rẻ, lắp di động sử dụng toàn quốc, thủ tục đơn giản nhanh chóng.

Để đăng ký được số cố định không dây GPhone Hà Nội đầu số 0243, 0248 chỉ cần có CMTND là đủ, các công ty không có GPKD tại Hà Nội không thể đăng ký được. Chỉ cần có CMTND là mua được số gphone Vnpt Hà Nội lắp di động. Mọi nhu cầu quý khách hàng cần tư vấn hay đăng ký số cố định gphone không dây hãy gọi 094 2277 666 để được phụ vụ.

DANH SÁCH BẢNG SỐ GPHONE VNPT HÀ NỘI LẮP DI ĐỘNG, DÙNG TOÀN QUỐC

STT Sim GPhone  Giá bán Tính năng

Tư Vấn GPhone Hà Nội

O94 2277 666 - O886 876 888 - O942 812 999

1 0243 999 0900 1.500.000 đ Sim lắp di động
2 0243 999 1618 1.500.000 đ Sim lắp di động
3 0243 999 2526 1.500.000 đ Sim lắp di động
4 0243 999 1110 1.500.000 đ Sim lắp di động
5 0243 999 1020 1.500.000 đ Sim lắp di động
6 0243 999 1030 1.500.000 đ Sim lắp di động
7 024 3996 5659 1.500.000 đ Sim lắp di động
8 024 3995 5659 1.500.000 đ Sim lắp di động
9 024 3993 5659 1.500.000 đ Sim lắp di động
10 024 3992 5659 1.500.000 đ Sim lắp di động
11 024 3991 5659 1.500.000 đ Sim lắp di động
12 024 3996 5658 1.500.000 đ Sim lắp di động
13 024 3998 5658 1.500.000 đ Sim lắp di động
14 024 3993 2829 1.500.000 đ Sim lắp di động
15 024 3912 3989 1.500.000 đ Sim lắp di động
16 024 3992 1686 1.500.000 đ Sim lắp di động
17 024 3997 1686 1.500.000 đ Sim lắp di động
18 024 3998 2829 1.500.000 đ Sim lắp di động
19 024 3996 1102 1.500.000 đ Sim lắp di động
20 024 3998 6698 1.500.000 đ Sim lắp di động
21 024 3991 7991 1.500.000 đ Sim lắp di động
22 024 3998 2838 1.500.000 đ Sim lắp di động
23 024 3997 5886 1.500.000 đ Sim lắp di động
24 024 3991 5991 1.500.000 đ Sim lắp di động
25 024 3992 7992 1.500.000 đ Sim lắp di động
26 024 8585 5669 1.500.000 đ Sim lắp di động
27 024 3913 6669 1.500.000 đ Sim lắp di động
28 024 3918 3899 1.500.000 đ Sim lắp di động
29 024 3991 3839 1.500.000 đ Sim lắp di động
30 024 3996 5368 1.500.000 đ Sim lắp di động
31 024 3992 5368 1.500.000 đ Sim lắp di động
32 0243 999 5958 1.500.000 đ Sim lắp di động
33 0243 991 1995 1.500.000 đ Sim lắp di động
34 0243 991 1996 1.500.000 đ Sim lắp di động
35 024 3917 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động
36 024 3991 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động
37 024 3995 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động
38 024 3996 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động
39 024 3997 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động
40 024 3991 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động
41 024 3992 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động
42 024 3997 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động
43 024 3998 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động
44 0243 9999 193 1.800.000 đ Sim lắp di động
45 0243 9999 194 1.800.000 đ Sim lắp di động
46 0243 9999 233 1.800.000 đ Sim lắp di động
47 0243 9999 335 1.800.000 đ Sim lắp di động
48 024 3995 4995 1.800.000 đ Sim lắp di động
49 024 8586 1166 1.800.000 đ Sim lắp di động
50 024 3996 3883 2.000.000 đ Sim lắp di động
51 024 3998 5995 2.000.000 đ Sim lắp di động
52 024 3998 1991 2.000.000 đ Sim lắp di động
53 024 3998 5665 2.000.000 đ Sim lắp di động
54 024 3995 5665 2.000.000 đ Sim lắp di động
55 024 3992 5225 2.000.000 đ Sim lắp di động
56 024 3995 5225 2.000.000 đ Sim lắp di động
57 024 3995 6116 2.000.000 đ Sim lắp di động
58 024 3996 6116 2.000.000 đ Sim lắp di động
59 024 3995 6226 2.000.000 đ Sim lắp di động
60 024 3990 6556 2.000.000 đ Sim lắp di động
61 024 3998 6556 2.000.000 đ Sim lắp di động
62 024 3991 5115 2.000.000 đ Sim lắp di động
63 024 3992 5115 2.000.000 đ Sim lắp di động
64 024 3995 5115 2.000.000 đ Sim lắp di động
65 024 3996 5115 2.000.000 đ Sim lắp di động
66 024 3990 8118 2.000.000 đ Sim lắp di động
67 024 3990 8228 2.000.000 đ Sim lắp di động
68 024 3995 8228 2.000.000 đ Sim lắp di động
69 024 3990 9229 2.000.000 đ Sim lắp di động
70 024 3990 9339 2.000.000 đ Sim lắp di động
71 024 3991 9559 2.000.000 đ Sim lắp di động
72 024 3992 9779 2.000.000 đ Sim lắp di động
73 024 3997 9119 2.000.000 đ Sim lắp di động
74 024 3997 9229 2.000.000 đ Sim lắp di động
75 0243 915 8998 2.000.000 đ Sim lắp di động
76 024 8588 9229 2.000.000 đ Sim lắp di động
77 024 3997 3993 2.000.000 đ Sim lắp di động
78 024 3995 9292 2.000.000 đ Sim lắp di động
79 024 3998 2992 2.000.000 đ Sim lắp di động
80 024 3990 3663 2.000.000 đ Sim lắp di động
81 024 3992 3663 2.000.000 đ Sim lắp di động
82 024 3992 7997 2.000.000 đ Sim lắp di động
83 024 8588 7997 2.000.000 đ Sim lắp di động
84 024 3990 0990 2.000.000 đ Sim lắp di động
85 024 3997 9191 2.000.000 đ Sim lắp di động
86 024 3993 6993 2.000.000 đ Sim lắp di động
87 024 3996 8228 2.000.000 đ Sim lắp di động
88 024 3992 9559 2.000.000 đ Sim lắp di động
89 02439 138 338 2.500.000 đ Sim lắp di động
90 02439 168 968 2.500.000 đ Sim lắp di động
91 02485 883 993 2.500.000 đ Sim lắp di động
92 024 3993 9779 2.500.000 đ Sim lắp di động
93 024 8585 2992 2.500.000 đ Sim lắp di động
94 024 8585 9779 2.500.000 đ Sim lắp di động
95 024 8585 2882 2.500.000 đ Sim lắp di động
96 024 8585 1991 2.500.000 đ Sim lắp di động
97 0243 999 5665 2.500.000 đ Sim lắp di động
98 024 8585 6556 2.500.000 đ Sim lắp di động
99 024 3901 3999 6.000.000 đ Sim lắp di động
100 0243 91 45678 10.000.000 đ Sim lắp di động
101 02485 888 444 12.000.000 đ Sim lắp di động
102 02439 197 197 12.000.000 đ Sim lắp di động
103 0243 918 6789 15.000.000 đ Sim lắp di động

DANH SÁCH SỐ CÓ DÂY VNPT HÀ NỘI

O942277666 - O886876888 - O942812999

1 0243 8332 999 4.000.000 đ Số cố định có dây
2 0243 3916 999 4.000.000 đ Số cố định có dây
3 02439 303 888 4.000.000 đ Số cố định có dây
4 02437 338 999 4.000.000 đ Số cố định có dây
5 02438 311 666 4.000.000 đ Số cố định có dây
6 02433 281 888 4.000.000 đ Số cố định có dây
7 02437 833 888 4.000.000 đ Số cố định có dây
8 02435 823 999 4.000.000 đ Số cố định có dây
9 0243 576 5555 6.000.000 đ Số cố định có dây
10 0243 747 3333 6.000.000 đ Số cố định có dây
11 0243 526 6789 6.000.000 đ Số cố định có dây
12 02438 586 586 6.000.000 đ Số cố định có dây
13 0243 972 6789 6.000.000 đ Số cố định có dây
14 02432 959 959 6.000.000 đ Số cố định có dây
15 024 3321 3333 6.000.000 đ Số cố định có dây
16 02435 522 522 6.000.000 đ Số cố định có dây
17 02437 656 656 6.000.000 đ Số cố định có dây
18 02439 606 606 6.000.000 đ Số cố định có dây
19 02432 383 383 8.000.000 đ Số cố định có dây
20 0243 396 6868 8.000.000 đ Số cố định có dây
21 02438 444 444 38.000.000 đ Số cố định có dây
22 02438 24 24 24 38.000.000 đ Số cố định có dây

Giá bán Sim gphone theo bảng dưới đây là giá bao gồm Sim gphone lắp điện thoại di động của quý khách hàng. Nếu muốn dùng sim gphone này trên máy bàn, quý khách có thể tham khảo đặt mua máy theo link này: Máy bàn dùng sim gphone di động

Danh sách số cố định không dây Gphone và số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Thủ tục và giấy tờ cần thiết để đăng ký số cố định không dây Gphone Hà Nội

- Cá nhân: Chỉ cần có CMTND và địa chỉ báo cước bất kỳ tại Hà Nội là được.

- Doanh nghiệp: Cần có GPKD cấp tại Hà Nội hoặc giấy phép thành lập chi nhánh tại Hà Nội. 

- Thời gian giao sim gphone Hà Nội tại HCM qua đường chuyển bưu điện COD sẽ mất từ 2-3 ngày giao sim

--> Quý khách cần tham khảo thêm số GPhone HCM vui lòng xem tại  http://www.gphonehcm.com

TƯ VẤN, ĐẶT MUA SIM GPHONE

O283.912.7777

O942.812.999

O942.277.666

ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY GPHONE

may-ban-gphone

may-gphone-avio-a27